Piekļūstamības paziņojums

Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) noteiktajam apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļa vietni – https://www.kadastrs.lv.

Tīmekļa vietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums, atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA), kura rezultāti ir fiksēti tīmekļvietnes izvērtēšanas protokolā.


Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Tīmekļvietne https://www.kadastrs.lv neatbilst noteikumu Nr. 445 22. punktā minētajiem piekļūstamības principiem, jo:

·       tīmekļvietnē ietvertā informācija un lietotāja saskarnes sastāvdaļas nav pietiekoši viegli uztveramas tās lietotājiem;

·       tīmekļvietnē nav pilnībā nodrošināta – lietotāja saskarnes sastāvdaļu un navigācijas darbināmība;

·       ir apgrūtināta tīmekļvietnes saskaršņu izmantošanas saprotamība

·       tīmekļvietnes saturs nav pietiekami robusts, lai dažādi lietotāju aģenti (tostarp atbalsta tehnoloģijas) to varētu ticami interpretēt.

Piekļūstamības alternatīvas

Informāciju par tīmekļvietnē https://www.kadastrs.lv pieejamajiem datiem vai konsultāciju par e-pakalpojumu pieprasīšanu, piedāvājam saņemt:

·       rakstot uz VZD informatīvo elektronisko pastu info@vzd.gov.lv;

·       zvanot uz VZD informatīvo tālruni – 67038800;

·       vēršoties jebkurā Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

 

Plašāka informācija par konsultāciju iespējām pieejama VZD tīmekļvietnē.


Atsauksmēm un saziņai

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, par kurām vēlaties informēt VZD, lūdzam sazinieties ar mums izmantojot kādu no VZD tīmekļvietnē norādītajiem saziņas līdzekļiem:

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi tuvākajā laikā.

 

Sūdzību iesniegšana

Sūdzības par tīmekļvietnes https://www.kadastrs.lv piekļūstamību, ko izskata saskaņā ar Iesniegumu likumu, Jūs variet iesniegt, nosūtot e-pasta vēstuli uz elektroniskā pasta adresi pasts@vzd.gov.lv vai pa pastu uz adresi Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050.

Gadījumā, ja Jūs neapmierina mūsu sniegtā atbilde uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību, Jums ir tiesības to pārsūdzēt Tieslietu ministrijā. 

Ja VZD nav atbilstoši reaģējis uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums sagatavots  pirmo reizi.

Šo paziņojumu 29.12.2020 apstiprināja VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka