Īpašumi

Īpašumu meklēšana:

 1. Pēc kadastra numura - norāda laukā "Kadastra numurs" pilnu īpašuma kadastra numuru (11 ciparus). Nevar veikt meklēšanu, ja kadastra numurs nav norādīts pilnībā;
 2. Pēc īpašuma nosaukuma - norādot laukā "Īpašuma nosaukums" īpašuma nosaukumu un jāspiež spiedpoga "Meklēt". Lai meklēšana būtu precīzāka, vēlams norādīt arī adrešu datus, piemēram, kurā pilsētā, pagastā vai ciemā atrodas īpašums;
 3. Pēc īpašumā ietilpstošā objekta adreses, sk. Meklēšana kadastra datos pēc adreses;
 4. Meklēšanu iespējams veikt tikai pēc kadastra numura un/vai īpašuma nosaukuma vai tikai pēc kadastra objekta (zemes vienība, būve vai telpu grupa) adreses.

Ja meklēšanas parametri ir korekti, tiek izvadīts meklētais īpašums, vai īpašumu saraksts:

 1. Izvadītā informācija satur vispārēju informāciju par īpašumu;
 2. Lai apskatītu īpašuma sastāvu, jānospiež ir uz īpašuma kadastra numura hipersaites (kolonna "Kadastra numurs");

Publiskam lietotājam:

 • Attēlojas, kādi kadastra objekti ietilpst īpašumā;
 • Ja uzspiež uz kadastra objekta kadastra apzīmējuma hipersaites (kolonna "Kadastra apzīmējums"), tiek attēlota tā kadastrālā vērtība, kā arī tam pakārtotie kadastra objekti, kurus arī var izvērst, lai apskatītu to kadastrālās vērtības;
 • Zemes vienību un būvju kadastra apzīmējumiem blakus atrodas hipersaite "Skatīt telpiskos datus", kuru nospiežot, jaunā logā tiek attēlota kadastra objekta atrašanās vieta kartē simbolu veidā;
 • Ja meklētais īpašums ir dzīvokļa īpašums, tā sastāvā tiek attēlotas arī zemes vienības un būves domājamās daļas - nospiežot uz domājamo daļu kadastra objekta apzīmējuma hipersaites, jaunā logā tiek attēlota informācija par īpašumu, kurā ietilpst kadastra objekts.

Autorizētam lietotājam:

 • Zemes un būvju īpašumam attēlosies šāda informācija:
  • Īpašuma sastāvs;
  • Zemesgrāmata;
  • Apgrūtinājumi;
  • Mērniecība;
  • Dokumenti;
  • Īpašnieki;
  • Nomas.
 • Būvju īpašumam attēlosies šāda informācija:
  • Īpašuma sastāvs;
  • Zemesgrāmata;
  • Apgrūtinājumi;
  • Mērniecība;
  • Dokumenti;
  • Īpašnieki;
  • Nomas.
 • Dzīvokļa īpašumam attēlosies šāda informācija:
  • Īpašuma sastāvs;
  • Zemesgrāmata;
  • Mērniecība;
  • Dokumenti;
  • Īpašnieki;
  • Nomas.