Zemes vienības

Zemes vienības var meklēt šādos veidos:

  1. Pēc zemes vienības kadastra apzīmējuma - norādot laukā "Kadastra apzīmējums" pilnu zemes vienības kadastra apzīmējumu (11 ciparus). Nevar veikt meklēšanu, ja kadastra apzīmējums nav norādīts pilnībā;
  2. Pēc zemes vienības adreses - sk. Meklēšana kadastra datos pēc adreses.

Ja meklēšanas parametri ir korekti, tiek izvadīta informācija par meklēto zemes vienību, vai zemes vienību saraksts:

  1. Izvadītā informācija satur vispārēju informāciju par zemes vienību - zemes vienības kadastra apzīmējumu un adresi;
  2. Lai apskatītu, kurā īpašumā ietilpst atrastā zemes vienība, jānospiež uz tās kadastra apzīmējuma hipersaites (kolonna "Kadastra apzīmējums") - pēc nospiešanas attēlosies gan tās kadastrālā vērtība, gan informācija par īpašumu, kurā ietilpst šī zemes vienība;
  3. Ja uzspiež uz īpašuma kadastra numura (kolonna "Kadastra numurs"), informācija par to atveras jaunā logā, kur var apskatīt gan informāciju par pašu īpašumu, gan arī par tajā ietilpstošajiem kadastra objektiem (zemes vienībām, būvēm, dzīvokļu īpašumos ietilpstošajām telpu grupām);
  4. Katram zemes vienības kadastra apzīmējumam (kolonna "Kadastra apzīmējums") blakus ir hipersaite "Skatīt telpiskos datus", kuru nospiežot, jaunā logā tiek attēlota kadastra objekta aptuvenā atrašanās vieta kartē.