Būves

Būves var meklēt šādos veidos:

  1. Pēc būves kadastra apzīmējuma - norādot laukā "Kadastra apzīmējums" pilnu būves kadastra apzīmējumu (14 ciparus). Nevar veikt meklēšanu, ja kadastra apzīmējums nav norādīts pilnībā;
  2. Pēc būves adreses - sk. Meklēšana kadastra datos pēc adreses;

Ja meklēšanas parametri ir korekti, tiek izvadīta informācija par meklēto būvi, vai būvju saraksts:

  1. Izvadītā informācija satur vispārēju informāciju par būvi - būves kadastra apzīmējumu un adresi;
  2. Lai apskatītu, kurā īpašumā ietilpst atrastā būve, jānospiež uz tās kadastra apzīmējuma hipersaites (kolonna "Kadastra apzīmējums") - pēc nospiešanas attēlosies gan tās kadastrālā vērtība, gan informācija par īpašumu;
  3. Ja uzspiež uz īpašuma kadastra numura (kolonna "Kadastra numurs"), informācija par to atveras jaunā logā, kur var apskatīt gan informāciju par pašu īpašumu, gan arī par tajā ietilpstošajiem kadastra objektiem (zemes vienībām, būvēm, dzīvokļu īpašumos ietilpstošajām telpu grupām);
  4. Katram būves kadastra apzīmējumam blakus ir hipersaite "Skatīt telpiskos datus" (kolonna "Kadastra apzīmējums"), kuru nospiežot, jaunā logā tiek attēlota kadastra objekta aptuvenā atrašanās vieta kartē.