Telpu grupas

Telpu grupas var meklēt šādos veidos:

  1. Pēc telpu grupas kadastra apzīmējuma - norādot laukā "Kadastra apzīmējums" pilnu telpu grupas kadastra apzīmējumu (17 ciparus). Nevar veikt meklēšanu, ja kadastra apzīmējums nav norādīts pilnībā;
  2. Pēc telpu grupas adreses - sk. Meklēšana kadastra datos pēc adreses.

Ja meklēšanas parametri ir korekti, tiek izvadīta informācija par meklēto telpu grupu, vai telpu grupu saraksts:

  1. Izvadītā informācija satur vispārēju informāciju par telpu grupu - telpu grupas kadastra apzīmējumu un adresi;
  2. Lai apskatītu, kurā īpašumā ietilpst telpu grupa, jānospiež uz tās kadastra apzīmējuma hipersaites (kolonna "Kadastra apzīmējums") - pēc nospiešanas attēlosies gan tās kadastrālā vērtība, gan informācija par īpašumu;
  3. Ja uzspiež uz īpašuma kadastra numura (kolonna "Kadastra numurs"), informācija par to atveras jaunā logā, kur var apskatīt gan informāciju par pašu īpašumu, gan arī par tajā ietilpstošajiem kadastra objektiem (zemes vienībām, būvēm, dzīvokļu īpašumos ietilpstošajām telpu grupām).