Adreses meklēšana Valsts adrešu reģistrā

Lai meklētu objektus pēc Valsts adrešu reģistra datiem, jāievēro daži nosacījumi:

  1. Adrešu objektu meklēšanas lauki ir izkārtoti hierarhiski, tas ir, katrs nākamais lauks ir pakārtots augstāk aizpildītajam laukam, piemēram, ja ir izvēlēts Amatas novads, nevar norādīt pilsētu, kas atrodas Rēzeknes rajonā;
  2. Ja kādā no laukiem ievada burtu vai burtu kombināciju, attēlojas pirmie 100 ieraksti, kas sākas ar doto burtu vai burtu kombināciju;
  3. Pirmo trīs lauku (Novads, Pilsēta, Pagasts) nosaukumi attēlojas kā hipersaites, uz kurām nospiežot, tiek izvērsts saraksts, kurā var turpināt hierarhisku meklēšanu, piemēram, izvēršot rajonus (nospiež uz hipersaites "Pilsēta"), var turpināt meklēšanu, nospiežot uz vietu koda hipersaites (kolonna "Kods"), kā rezultātā jaunā logā tiks izvērsts zem tā pakārtotie ieraksti. Hierarhisko meklēšanu var turpināt, kamēr nonāk līdz konkrētam kadastra objektam, no kura var pārvietoties uz īpašumu, kurā tas ietilpst, nospiežot uz hipersaites "skatīt kadastra informāciju". Blakus būvju un zemes vienību kadastra apzīmējumiem atrodas hipersaite "Skatīt telpiskos datus", kuru nospiežot, jaunā logā tiek attēlota kadastra objekta atrašanās vieta kartē;
  4. Izvēršot sarakstu un izvēloties kādu konkrētu ierakstu - ja pēc tam atgriežas meklēšanas sadaļā, izvēlētais ieraksts attēlojas laukos un var meklēšanas parametrus papildināt un tad veikt meklēšanu;
  5. Izvēršamo ierakstu saraksts arī ir pakārtots viens otram, tas ir, ja ir aizpildīts augstākstāvošs ieraksts, izvēršot sarakstu, attēlosies tikai tie ieraksti, kas ir pakārtoti augstāk ierakstītajam ierakstam, piemēram, ierakstot datu laukā "Novads" Aizkraukles novada nosaukumu un izvēršot sarakstu "Pilsētas", sarakstā attēlosies tikai tās Pilsētas, kas ietilpst Aizkraukles novadā;
  6. Ēku un telpu grupu līmenī atrastajos rezultātos atspoguļojas hipersaite "skatīt kadastra informāciju" - hipersaiti nospiežot, jaunā tabā attēlojas adresācijas objekta kadastra informācija. Ja kādam no adresācijas objektiem kadastra informācija nav pieejama, hipersaite "skatīt kadastra informāciju" neattēlojas;
  7. Katram ierakstam ir pievienota hipersaite "vēsture", kuru nospiežot, atvērsies jauns logs, kurā attēlosies adresācijas objekta vēstures dati;
  8. Lai meklētu pēc vēsturiskās adreses (piemēram, Stučka), jāatzīmē izvēles rūtiņa "meklēt vēsturiskos objektus", tad vadot iekšā teksta ievades laukos, tiks piedāvāts izvēlēties no vēsturiskajiem adreses ierakstiem (piemēram, teksta ievades laukā "Pilsēta" norāda "st" - izkrītošajā sarakstlodziņā tiks piedāvāts "Stučka līdz 1990 (Aizkraukle)"). Pēc vēsturiskās adreses ieraksta izvēles, teksta ievades laukā attēlosies aktuālais adresācijas objekta nosaukums. Likvidētos adresācijas objektus nav iespējams meklēt;
  9. Ja tiek atzīmēta pazīme "meklēt vēsturiskos objektus", tiek attēlots lauks "Rajons", kur var meklēt vēsturiskos rajonus. Nospiežot uz hipersaites "Rajons", attēlosies visu rajonu saraksts, bez iespējas izvērst tos.