Ievads

Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāls izveidots, lai globālajā tīmeklī tiešsaistes režīmā jebkura persona varētu iepazīties ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra (turpmāk - NĪVK) informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskajiem datiem par Latvijas teritoriju.


Portālā ir iespējami divu veidu lietotāji:

 1. Publisks lietotājs - meklē informāciju neautorizējoties sistēmā;
 2. Autorizēts lietotājs - meklē informāciju autorizējoties sistēmā.

Publisks lietotājs var veikt šādas darbības portālā:

 1. Veikt meklēšanu pēc NĪVK datiem:
  • Īpašuma meklēšana pēc kadastra numura vai īpašuma nosaukuma, vai pēc to kadastra objekta (būves, zemes vienību, telpu grupu/ dzīvokļu) adresēm, kas ietilpst īpašumā;
  • Kadastra objekta (būvju, zemes vienību, telpu grupu/dzīvokļu) meklēšanu pēc kadastra apzīmējuma vai adreses.
 2. Veikt meklēšanu pēc Valsts adrešu reģistra datiem:
  • Pēc adreses.
 3. Veikt meklēšanu telpiskajos datos;
 4. Iegūt informatīvās izdrukas par īpašumu vai tā objektu;
 5. Iegūt palīdzību un atbildes uz jautājumiem.

Kreisajā izvēlnē jums ir pieejama šāda informācija:

 1. Kadastra informācijas sistēma:
 2. Valsts adrešu reģistrs:
  • Meklēt adresi - iespēja meklēt adresācijas objektus, meklēt adresācijas objektus pēc to vēsturiskajiem nosaukumiem, kā arī iespējams atvērt par atrastajiem adresācijas objektiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informāciju, t.i., pāriet no valsts adrešu reģistra datiem uz NĪVK datiem.
 3. Telpiskie dati;
 4. Palīdzība:
  • Biežāk uzdotie jautājumi - sadaļa, kur jūs varat atrast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par datu publicēšanas portālu;
  • Nosūtīt jautājumu - sadaļa, kur jūs varat nosūtīt savu jautājumu, ja tas nav atrodams biežāk uzdotajos jautājumos;
  • Kontaktinformācija - sadaļa, kur atradīsiet ar Portāla darbību saistīto personu kontaktinformāciju;
  • Termini un apzīmējumi - sadaļa, kas satur terminu un apzīmējumu skaidrojumus;
  • Lietošanas instrukcija - sadaļa, kas satur datu publicēšanas portāla lietotāja elektronisko rokasgrāmatu.

Lai kļūtu par autorizētu lietotāju, Jums ir nepieciešams lietotājvārds un parole, ko piešķir Valsts zemes dienests pēc pārlūkprogrammas abonēšanas līguma noslēgšanas.

Autorizēts lietotājs var veikt šādas darbības portālā (atbilstoši noslēgtajam līgumam ar VZD):

 1. Veikt meklēšanu pēc NĪVK datiem:
  • Īpašuma meklēšana pēc kadastra numura vai īpašuma nosaukuma, vai pēc to kadastra objekta (būves, zemes vienību, telpu grupu/ dzīvokļu) adresēm, kas ietilpst īpašumā. Lietotājiem ar papildus tiesībām, ir iespēja meklēt īpašumus pēc īpašnieka;
  • Kadastra objekta (būvju, zemes vienību, telpu grupu/dzīvokļu) meklēšanu pēc kadastra apzīmējuma vai adreses.
 2. Veikt meklēšanu pēc Valsts adrešu reģistra datiem:
  • Pēc adreses.
 3. Veikt meklēšanu telpiskajos datos;
 4. Iegūt informatīvās izdrukas par īpašumu vai tā objektu;
 5. Lietotājiem ar papildus tiesībām ir iespēja iegūt datus no Kadastra informācijas sistēmas;
 6. Apskatīt savu veikto darbību sarakstu;
 7. Iegūt palīdzību un atbildes uz jautājumiem.