Laipni lūdzam Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv!

Informējam, ka Latvija.lv tehniskā pārtraukuma dēļ no 22.februāra plkst. 23.00 līdz 23.februāra plkst. 01.00 nebūs iespējams pieslēgties kadastrs.lv portālam un mobilajai lietotnei ar Latvija.lv. un veikt apmaksu ar internetbanku! Vienlaikus informējam, ka šajā laika posmā iespējami traucējumi pakalpojumu "Arhīva materiāli" un "Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai" darbībā. Lūdzam minētajā laika posmā šos pakalpojumus neizmantot. 

Uzmanību! 

Informējam, ka šobrīd par portāla kadastrs.lv e-pakalpojumiem nav iespējams norēķināties ar maksājuma kartēm.

E-pakalpojumu apmaksai portālā kadastrs.lv nav iespējams izmantot Luminor bankas (Nordea) internetbanku laika posmā no plkst. 20.00 līdz 03.00 un Citadeles bankas internetbanku no plkst. 23.00 līdz 03.00.

VZD aicina izmantot modernizēto portālu kadastrs.lv un pieprasīt pakalpojumus internetā

VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv ir publicētas visiem kadastra objektiem aprēķinātās kadastrālās vērtības 2018.gadam. Tās var atrast meklējot kadastra objektu pēc kadastra numura, apzīmējuma, adreses vai nosaukuma. Galvenokārt kadastrālās vērtības šogad mainījušās (samazinājušās) dzīvojamās apbūves zemes vienībām, kurām reģistrēts kultūras pieminekļu apgrūtinājums.


VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv ir pieejams plašs bezmaksas kadastra teksta un telpisko datu apjoms un iespējams pasūtīt pakalpojumus e-vidē.
 

Lai saņemtu pakalpojuma rezultātus, VZD aicina pieslēgties portālam un izmantot VZD virtuālo klientu apkalpošanas centru "Mans konts". 

Ar pilnu e-pakalpojumu klāstu var iepazīties VZD tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv un datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv.

Paldies, ka izmantojat mūsu pakalpojumus!

Meklē, skaties un uzzini! 

Datu publicēšanas portāls kadastrs.lv ir vienkāršākais veids, kā ātri un sev ērtā laikā tiešsaistē iegūt datus no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra

Informāciju par to, cik bieži Datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv pieejamie dati tiek aktualizēti, skatīt šeit

Iesakām!

Tagad kadastrs.lv var lietot arī mobilajā tālrunī vai planšetdatorā  

Lietojot mobilo aplikāciju kadastrs.lv, vari iegūt informāciju par jebkuru nekustamo īpašumu un tā sastāvā esošajām zemes vienībām, būvēm vai dzīvokļiem (telpu grupām), noskaidrot kadastrālo vērtību, esošo vai bijušo adresi, pārlūkot dažādas VZD rīcībā esošas kartes, skatīt robežas un kadastra datus par vietu, kurā pašreiz atrodies, kā arī uzzināt informāciju par savu pasūtījumu izpildi vai sazināties ar klientu konsultāciju centru.

kadastrs.lv

 

Vairāk par mobilo aplikāciju šeit. Android telefonu un planšetdatoru īpašnieki mobilo aplikāciju var lejupielādēt šeit, iPhone un iPad īpašnieki -  šeit , bet Windows Phone telefonu īpašnieki - šeit.