Esiet sveicināti VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv!

Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāls kadastrs.lv ir izveidots, lai globālajā tīmeklī tiešsaistē jebkura persona varētu iegūt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra teksta un ģeotelpiskos datus par visas valsts teritoriju.

Informācijai

Tehnisku iemeslu dēļ, kas saistīti ar datu specifikāciju, augstas detalizācijas topogrāfisko datu mērogā 1:500 vizualizācija var būt neprecīza.

Interneta pārlūka uzstādījumi

Lai veiksmīgi portālā sagatavotu datu izdrukas vai veiktu to saglabāšanu (lejupielādi), lūdzu pievērsiet uzmanību, vai jūsu izvēlētajam interneta pārlūkam ir atbilstoši iestatījumi. Plašāka informācija par nepieciešamo konfigurāciju.


Pakalpojuma saņemšanas un apmaksas kārtība

Ar Kadastra teksta un telpisko datu saņemšanas un apmaksas kārtību un datu aizsardzības noteikumiem var iepazīties VZD mājaslapā