Laipni lūdzam Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv!

Uzmanību! 

E-pakalpojumu apmaksai portālā kadastrs.lv nav iespējams izmantot Nordea Internetbanku laika posmā no plkst. 20.00 līdz 03.00 un Citadeles internetbanku no plkst. 23.00 līdz 03.00.

VZD aicina izmantot modernizēto portālu kadastrs.lv un pieprasīt pakalpojumus internetā

kadastrs.lv

Ņemot vērā 2016.gada 26.jūlija Ministru kabineta sēdē atbalstīto noteikumu projektu „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016. un 2017.gadam” , ir aprēķinātas prognozētās kadastrālās vērtības nekustamajiem īpašumiem (tai skaitā dzīvokļu īpašumiem) un to sastāvā esošajiem objektiem - zemes vienībām, zemes vienību daļām, būvēm un telpu grupām. Prognozētās kadastrālās vērtības ir aprēķinātas pēc Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datu stāvokļa 2016.gada 1.jūnijā un prognozētie vērtību zonējumi sakrīt ar šobrīd spēkā esošajiem zonējumiem. Tāpat portālā ir pieejams prognozētais īpašuma novērtējums, kuru veido īpašuma prognozētā kadastrālā vērtība un mežaudzes vērtība. Prognozētās kadastrālās vērtības un prognozētie zonējumi portālā būs pieejami līdz 2016.gada 31.decembrim. Prognozētās speciālās vērtības lauku zemei nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām ir pieejamas specializētajā vērtēšanas mājas lapā www.kadastralavertiba.lv sadaļā “Speciālās vērtības lauku zemei”.  

 

No 2015. gada 16. jūlija VZD piedāvā jaunas iespējas datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv. Tagad klientiem ir pieejams plašāks bezmaksas kadastra teksta un telpisko datu apjoms, kā arī iespējams pasūtīt pakalpojumus e-vidē. 

Datus un dokumentus aicinām saņemt portāla jaunajā sadaļā "Mans konts" - VZD virtuālajā klientu apkalpošanas centrā! 

Ar pilnu e-pakalpojumu klāstu var iepazīties VZD tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv un datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv.

Paldies, ka izmantojat mūsu pakalpojumus!

Meklē, skaties un uzzini! 

Datu publicēšanas portāls kadastrs.lv ir vienkāršākais veids, kā ātri un sev ērtā laikā tiešsaistē iegūt datus no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra

Informāciju par to, cik bieži Datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv pieejamie dati tiek aktualizēti, skatīt šeit

Iesakām!

Tagad kadastrs.lv var lietot arī mobilajā tālrunī vai planšetdatorā  

Lietojot mobilo aplikāciju kadastrs.lv, vari iegūt informāciju par jebkuru nekustamo īpašumu un tā sastāvā esošajām zemes vienībām, būvēm vai dzīvokļiem (telpu grupām), noskaidrot kadastrālo vērtību, esošo vai bijušo adresi, pārlūkot dažādas VZD rīcībā esošas kartes, skatīt robežas un kadastra datus par vietu, kurā pašreiz atrodies, kā arī uzzināt informāciju par savu pasūtījumu izpildi vai sazināties ar klientu konsultāciju centru.

kadastrs.lv

 

Vairāk par mobilo aplikāciju šeit. Android telefonu un planšetdatoru īpašnieki mobilo aplikāciju var lejupielādēt šeit, iPhone un iPad īpašnieki -  šeit , bet Windows Phone telefonu īpašnieki - šeit.