Elektroniskā pakalpojuma izpildes termiņš norādīts darba dienās – d.d.
Pakalpojuma gala cena ir atkarīga no izvēlētā pakalpojuma rezultāta saņemšanas veida (piem., elektroniski tiešsaistē vai papīra formā, ar/bez apliecinājuma (paraksta)).
* rezultāti saņemami elektroniski tiešsaistē vai elektronisko datņu formā uzreiz pēc pakalpojuma apmaksas, t.sk.,arhīva materiāli, kuri ir digitalizēti un nesatur ierobežotas pieejamības informāciju.